Výroční členská schůze 2013

V sobotu dne 30.11.2013 se od 13:30 hodin konala výroční členská schůze Klubu turistů Frýdlant, samozřejmě v klubovně na frýdlantské rozhledně. Schůze se účastnilo 41 z celkových 59 členů, takže výbor hned v úvodu konstatoval usnášeníschopnost.

Děkujeme starostovi Frýdlantu Danu Ramzerovi za milý dárek a ochotu a čas mezi nás opětovně po roce přijít  a trpělivě odpovídat i na dotazy přímo nesouvisející s turistickou problematikou.

Po obsahově vyčerpávající a tradičně humorně laděné úvodní zprávě předsedy Václava Marmangeho o činnosti klubu v roce 2013, přítomné starosta seznámil s aktuálními novinkami z našeho města a plánovanými záměry. Různorodých dotazů byla celá řada a žádný nezůstal nezodpovězený.

Poté členská schůze rutinně schválila zprávu o hospodaření a rozpočet, zprávu revizní komise a návrh činnosti na rok 2014. Schválena byla i změna stanov klubu, která zpřesnila a doplnila původní, již 21 let staré stanovy. Následovalo občerstvení, informace k tajnému výletu, klubové dovolené a autobusovému zájezdu, samozřejmě i diskuze a úhrada členských příspěvků a časopisu Turista.

Závěr schůze velmi mile zpříjemnil Evžen Cirkl starší, když bravurně hrál na tahací harmoniku.

20131130_173421120131130_173429120131130_185814120131130_1858291

Výlet z Filipovky přes Saň, Andělku a Ves do Černous

V sobotu 5. října 2013 Vašek připravil krátký výlet vlakem do Filipovky a odtud pěšky přes Saň, Andělku a Ves do Černous a zpátky vlakem do Frýdlantu. Počasí nám přálo a tak se v Sani u Franty Hauera doplňování potřebných tekutin také vydařilo. Větší účast turistů zaskočila nejen Vaška, ale také i hospodského Lukáše Jirečka ve Vsi, kterého jsme úplně vyjedli a tak si někteří výlet prodloužili až do hospody v Horních Černousích.

Po návratu do Frýdlantu se ještě někteří vydali hodnotit výlet do hospůdky Ve dvoře.

Mapa

img_20131005_102417img_20131005_102430